Skład Zarządu

W skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Pucku wchodzą:

  • Prezes Zarządu – Adela Michalczyk
  • Wiceprezes Zarządu ds. handlowych – Karolina Rohde-Wiśniewska
  • Członek Zarządu ds. finansowych – Hanna Cejnowa