WYBRANE DANE FINANSOWE 2019 2020 2021 2022 2023
suma bilansowa 268 040 tys. zł 330 582 tys. zł 356 722 tys. zł 310 852 tys. zł 357 225 tys. zł
współczynnik wypłacalności 22,52% 21,99% 22,52% 20,42% 20,99%
wynik finansowy brutto 2 074 tys. zł 1 403 tys. zł 1 494 tys. zł 6 486 tys. zł 8 546 tys. zł
fundusze własne 31 166 tys. zł 32 602 tys. zł 33 845 tys. zł 35 065 tys. zł 39 955 tys. zł
obligo kredytowe 145 105 tys. zł 152 642 tys. zł 148 305 tys. zł 152 125 tys. zł 185 486 tys. zł