WYBRANE DANE FINANSOWE 2017 2018 2019 2020 2021
suma bilansowa 237 004 tys. zł 238 000 tys. zł 268 040 tys. zł 330 582 tys. zł 356 722tys. zł
współczynnik wypłacalności 27, 15% 24,88% 22,52% 21,99% 22,52%
wynik finansowy brutto 1 008 tys. zł 1 404 tys. zł 2 074 tys. zł 1 403 tys. zł 1 494 tys. zł
fundusze własne 29 573 tys. zł 30 152 tys. zł 31.166 tys. zł 32 602 tys. zł 32 602 tys. zł
obligo kredytowe 108 566 tys. zł 127 697 tys. zł 145 105 tys. zł 152 642 tys. zł 152 642 tys. zł