WYBRANE DANE FINANSOWE 2018 2019 2020 2021 2022
suma bilansowa 238 000 tys. zł 268 040 tys. zł 330 582 tys. zł 356 722 tys. zł 310 852 tys. zł
współczynnik wypłacalności 24,88% 22,52% 21,99% 22,52% 20,42%
wynik finansowy brutto 1 404 tys. zł 2 074 tys. zł 1 403 tys. zł 1 494 tys. zł 6 486 tys. zł
fundusze własne 30 152 tys. zł 31.166 tys. zł 32 602 tys. zł 33 845 tys. zł 35 065 tys. zł
obligo kredytowe 127 697 tys. zł 145 105 tys. zł 152 642 tys. zł 148 305 tys. zł 152 125 tys. zł