Bank Spółdzielczy w Pucku zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) dokonuje ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Ujawnieniem”.

 

 

 

 

 

 

Zasady polityki informacyjnej

Informacja Banku Spółdzielczego w Pucku wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe 

Terminy kapitalizacji odsetek