Lokaty

Z myślą o Tobie, chcąc zapewnić szeroki wybór możliwości pomnażania posiadanych nadwyżek pieniężnych, przygotowaliśmy atrakcyjne programy oszczędzania, w ramach których proponujemy lokatę terminową, dzięki której będzie możliwość lokowania środków pieniężnych przez zadeklarowany czas. Otwieramy i prowadzimy rachunki lokat terminowych w PLN, USD oraz EUR, zarówno o zmiennym, jak i stałym oprocentowaniu, na okresy od 1 dnia do 60 miesięcy. Po upływie terminu umownego Klienci mogą dokonać wypłaty kwoty lokaty i naliczonych odsetek lub pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Posiadamy gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.