Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Lokaty

Z myślą o Tobie, chcąc zapewnić szeroki wybór możliwości pomnażania posiadanych nadwyżek pieniężnych, przygotowaliśmy atrakcyjne programy oszczędzania, w ramach których proponujemy lokatę terminową, dzięki której będzie możliwość lokowania środków pieniężnych przez zadeklarowany czas. Otwieramy i prowadzimy rachunki lokat terminowych w PLN, USD oraz EUR, zarówno o zmiennym, jak i stałym oprocentowaniu, na okresy od 1 dnia do 60 miesięcy. Po upływie terminu umownego Klienci mogą dokonać wypłaty kwoty lokaty i naliczonych odsetek lub pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Posiadamy gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku informuje,
że Filia we Władysławowie przy ul. Hallera 19
 będzie otwarta do dnia 10.11.2021r.

Od dnia 12.11.2021r. zapraszamy wszystkich
do Oddziału we Władysławowie przy ul. Żwirowej 1a,
który czynny jest w godzinach od 8:15 do 15:45.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku

konto dla rolnika