Z myślą o Klientach Banku wprowadziliśmy w bankowości elektronicznej kolejną funkcjonalność. Jest już możliwość złożenia wniosków o zmiany przez Klientów naszego Banku w bankowości elektronicznej.

Wnioski, które opublikowaliśmy dla klienta indywidualnego:

  • wniosek o zmianę adresu e-mail;
  • wniosek o zmianę nr tel. do usługi SMS;
  • zmiana danych osobowych dla klientów indywidualnych;
  • zmiana formy dostarczania wyciągów;
  • zmiana limitów do rachunków;
  • zmiana adresu korespondencyjnego;
  • wniosek o SMS;
  • aktualizacja dowodu osobistego.

Obsługa wniosków – krok po kroku:
Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej Banku i przejdź do opcji “Zapytania i zmiany” w MOJE MINIAPLIKACJE.