Informacje dla kandydatów do pracy

 

Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan ubiegać o zatrudnienie w Banku Spółdzielczym w Pucku, prosimy o zamieszczenie następujących klauzul w dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Pucku, z siedzibą w Pucku ul. gen. Józefa Hallera 3, 84-100 Puck.

Wyrażam zgodę /* Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Pucku, z siedzibą w Pucku ul. gen. Józefa Hallera 3, 84-100 Puck.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną administratora danych: Banku Spółdzielczego w Pucku

*niepotrzebne skreślić

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@bspuck.pl lub składać osobiście w placówkach naszego Banku.

Analityk Kredytowy – Puck

Twój zakres obowiązków:

 1. weryfikacja dokumentacji kredytowej pod kątem kompletności, poprawności i wiarygodności,
 2. analiza dokumentacji kredytowej, w tym:
  a) analiza zdolności kredytowej klienta,
  b) ocena adekwatności zaproponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu,
  c) ocena opłacalności kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 3. przygotowanie rekomendacji do podjęcia decyzji kredytowej,

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia, finanse lub pokrewne),
 • doświadczenie  w obszarze analizy kredytowej i/lub ryzyka kredytowego wraz z referencjami,
 • umiejętność samodzielnej analizy dokumentacji finansowej,
 • znajomość pakietu Microsoft Office w szczególności Excel.

To oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Prywatną opiekę medyczną i Pracowniczy Program Emerytalny.

 

Opiekun Klienta – Władysławowo

Twój zakres obowiązków:

 • Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych.
 • Kompleksowa obsługa klientów w zakresie produktów i usług oferowanych przez Bank.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku Banku.

Nasze wymagania: 

 • Wykształcenie  średnie lub wyższe (preferowane ekonomia, rachunkowość, finanse lub bankowość).
 • Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych, dobra znajomość technik i metod sprzedaży oraz rozwinięte zdolności sprzedażowe.
 • Umiejętność identyfikowania potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Otwartość oraz łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych.
 • Umiejętność organizacji  pracy własnej i zespołowej.
 • Znajomość rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych.
 • Znajomość specyfiki lokalnego rynku.

Poszukujemy osoby komunikatywnej, odpowiedzialnej i samodzielnej, radzącej sobie z pracą pod presją czasu, stresem i realizacją celów.

To oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie.
 • Szkolenia wdrażające.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Prywatną opiekę medyczną i Pracowniczy Program Emerytalny.

 

Specjalista ds. Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji – Puck

Twój zakres obowiązków:

 • monitorowanie terminowości spłat kredytów,
 • sporządzanie raportów z monitoringu ekspozycji kredytowych na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz oceny wartości zabezpieczeń udzielonych kredytów,
 • monitorowanie ryzyka kredytowego w zakresie ekspozycji zagrożonych,
 • raportowanie i przedkładanie propozycji w zakresie klasyfikacji należności do odpowiedniej grupy ryzyka wraz z rekomendacją dotyczącą tworzenia lub rozwiązywania rezerw celowych,
 • prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i ugodowych,
 • organizowanie i wykonywanie czynności przedwindykacyjnych i windykacyjnych,
 • weryfikacja procedur w zakresie monitoringu, restrukturyzacji i windykacji.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane bankowość, ekonomia, finanse i rachunkowość),
 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku w Banku (preferowane stanowiska związane z obsługą kredytów),
 • doświadczenie lub wiedza w zakresie oceny ekonomiczno-finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej,
 • poszukujemy osoby komunikatywnej, zorganizowanej i samodzielnej.

To oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie,
 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • prywatną opiekę medyczną i program emerytalny.