Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Kariera

Informacje dla kandydatów do pracy

 

Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan ubiegać o zatrudnienie w Banku Spółdzielczym w Pucku, prosimy o zamieszczenie następujących klauzul w dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Pucku, z siedzibą w Pucku ul. gen. Józefa Hallera 3, 84-100 Puck.

Wyrażam zgodę /* Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Pucku, z siedzibą w Pucku ul. gen. Józefa Hallera 3, 84-100 Puck.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną administratora danych: Banku Spółdzielczego w Pucku

*niepotrzebne skreślić

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: lub składać osobiście w placówkach naszego Banku.

Specjalista ds. ryzyka operacyjnego w Banku oraz Inspektor Bezpieczeństwa Informacji

Opis stanowiska :

 1. Realizowanie zadań dotyczących analizy i oceny ryzyka operacyjnego w Banku, w tym:
 • dokonywanie pomiaru i oceny prawdopodobieństwa częstości występowania zdarzeń z tytułu ryzyka operacyjnego;
 • dokonywanie pomiaru i oceny kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego oraz określanie wielkości limitów dla poszczególnych wskaźników;
 • analiza zdarzeń operacyjnych i raportowanie;
 • tworzenie i nadzór nad Planami Ciągłości Działania.
 1. Pełnienie funkcji IBI:
 1. zapewnienie utrzymania sprawności operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa informacji, w szczególności:
 • realizacja polityki bezpieczeństwa w Banku, aktualizacja istniejących procedur związanych z bezpieczeństwem informacji;
 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa;
 • okresowe szkolenia pracowników, przygotowanie materiałów informacyjnych;
 1. analiza ryzyk IT, przegląd, weryfikacja i ocena mechanizmów kontrolnych oraz planów mitygacyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku prawo, informatyka lub podyplomowe z obszaru ochrony danych/bezpieczeństwa informacji;
 • doświadczenie na stanowisku IBI (preferowane w branży finansowej);
 • wiedza na temat zagadnień IT związanych z bezpieczeństwem informacji;
 • znajomość regulacji, norm i dobrych praktyk z obszaru bezpieczeństwa informacji/IT, takie jak ISO27001, RODO, Rekomendacje „D” i „M” KNF;
 • samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, rzetelność oraz dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Prywatną opiekę medyczną i program emerytalny.

Konserwator, pełniący funkcję Administratora Bezpieczeństwa Fizycznego

Opis stanowiska konserwator:

 • nadzór nad stanem technicznym budynku wraz z instalacjami,
 • wykonywanie drobnych napraw i remontów we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku,
 • realizacja drobnego zaopatrzenia wynikającego z bieżących potrzeb,

Opis stanowiska ABF:

 • współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego Banku,
 • nadzór i utrzymanie bezpieczeństwa mienia bankowego i bezpieczeństwa Pracowników,
 • zapewnienie organizacji i nadzór nad przestrzeganiem w Banku przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej,

Wymagania:

 • mile widziana znajomość Ustawy o ochronie osób i mienia, w związku z pełnieniem funkcji ABF,
 • wykształcenie średnie,
 • zdolności manualne,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra organizacja czasu pracy, terminowość, rzetelność, systematyczność,
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • zatrudnienie w stabilnej firmie,
 • prywatną opiekę medyczną i program emerytalny,

Specjalista ds. Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji

Opis stanowiska:

 • monitorowanie terminowości spłat kredytów, sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców i zabezpieczeń udzielonych kredytów,
 • monitorowanie ryzyka kredytowego w zakresie ekspozycji zagrożonych,
 • raportowanie i przedkładanie propozycji w zakresie klasyfikacji należności do odpowiedniej grupy ryzyka wraz z rekomendacją dotyczącą tworzenia lub rozwiązywania rezerw celowych,
 • prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i ugodowych,
 • organizowanie i wykonywanie czynności przedwindykacyjnych i windykacyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane bankowość, ekonomia, finanse i rachunkowość),
 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku w Banku (preferowane stanowiska związane z obsługą kredytów),
 • doświadczenie lub wiedza w zakresie oceny ekonomiczno-finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej,
 • poszukujemy osoby komunikatywnej, zorganizowanej i samodzielnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną i program emerytalny.

konto dla rolnika