Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Kariera

Informacje dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Pucku z siedzibą w Pucku, przy ul.Gen.J.Hallera 3, 84-100 Puck,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bspuck.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez okres przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez okres przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@bspuck.pl lub składać osobiście w placówkach naszego Banku.

Od Kandydatów do pracy wymagamy podania w CV następujących danych:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- adres do korespondencji oraz numer kontaktowy i adres email
- wykształcenie
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia
- zamieszczenia klauzuli o poniższej treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

W przypadku zainteresowania braniem udziału w późniejszych rekrutacjach, prosimy także o zamieszczenie dodatkowej klauzuli  o treści:„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji”

Analityk kredytowy

Opis stanowiska:

 1. analiza dokumentacji kredytowej, w tym:
  1) analiza zdolności kredytowej klienta;
  2) analiza i ocena zabezpieczenia spłaty kredytu;
  3) ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 2. weryfikacja dokumentacji kredytowej pod kątem kompletności, poprawności i wiarygodności,
 3. przygotowanie rekomendacji do podjęcia decyzji kredytowej,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia, finanse, bankowość lub pokrewne),
 • doświadczenie  w obszarze analizy kredytowej i/lub ryzyka kredytowego,
 • umiejętność samodzielnej analizy dokumentacji finansowej,
 • znajomość pakietu Microsoft Office w szczególności Excel.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę.
 • Szkolenia wdrażające.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Umowę o pracę.
 • Prywatną opiekę medyczną i program emerytalny.

Opiekun Klienta

Opis stanowiska:

 • Aktywne pozyskiwanie klientów.
 • Aktywna sprzedaż produktów bankowych i ubezpieczeniowych.
 • Profesjonalna obsługa klientów zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami.

Wymagania: 

 • Doświadczenie pracy z klientami (atutem będzie doświadczenie pracy w banku).
 • Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych, dobra znajomość technik i metod sprzedaży oraz rozwinięte zdolności sprzedażowe.
 • Umiejętność budowania i podtrzymywania długotrwałych relacji z klientami.
 • Otwartość oraz łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych.
 • Umiejętność organizacji własnej pracy.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Znajomość rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych.
 • Znajomość specyfiki lokalnego rynku.
 • Wykształcenie min. średnie w dziedzinie: ekonomia, finanse i rachunkowość lub bankowość.

Poszukujemy osoby komunikatywnej, odpowiedzialnej i samodzielnej, radzącej sobie ze stresem i realizacją celów.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę.
 • Szkolenia wdrażające.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Umowę o pracę.
 • Prywatną opiekę medyczną i program emerytalny.

konto dla rolnika