Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Kariera

Informacje dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Pucku z siedzibą w Pucku, przy ul.Gen.J.Hallera 3, 84-100 Puck,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bspuck.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez okres przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez okres przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@bspuck.pl lub składać osobiście w placówkach naszego Banku.

Od Kandydatów do pracy wymagamy podania w CV następujących danych:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- adres do korespondencji oraz numer kontaktowy i adres email
- wykształcenie
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia
- zamieszczenia klauzuli o poniższej treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

W przypadku zainteresowania braniem udziału w późniejszych rekrutacjach, prosimy także o zamieszczenie dodatkowej klauzuli  o treści:„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji”

Stanowisko ds. Monitoringu Restrukturyzacji i Windykacji

Opis stanowiska:

 • monitorowanie terminowości spłat kredytów, sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców i zabezpieczeń udzielonych kredytów,
 • monitorowanie ryzyka kredytowego w zakresie ekspozycji zagrożonych,
 • raportowanie i przedkładanie propozycji w zakresie klasyfikacji należności do odpowiedniej grupy ryzyka wraz z rekomendacją dotyczącą tworzenia lub rozwiązywania rezerw celowych,
 • prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i ugodowych,
 • organizowanie i wykonywanie czynności windykacyjnych i przedwindykacyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane bankowość, ekonomia, finanse i rachunkowość),
 • minimum 1 rok doświadczenie pracy na podobnym stanowisku w Banku (preferowane stanowiska związane z obsługą kredytów),
 • doświadczenie w zakresie oceny ekonomiczno-finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej,
 • poszukujemy osoby komunikatywnej, zorganizowanej i samodzielnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia wdrażające,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną i program emerytalny.

Stanowisko ds. Ryzyk Bankowych

Opis stanowiska:

 • Przeprowadzanie analiz ryzyk bankowych.
 • Sporządzanie sprawozdań obligatoryjnych z zakresu analiz nadzorowanych ryzyk bankowych.
 • Sporządzanie raportów zarządczych zgodnie z SIZ.
 • Weryfikowanie i aktualizowanie procedur wewnętrznych w zakresie analizowanych ryzyk.
 • Monitorowanie limitów dotyczących analizowanych ryzyk.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse, bankowość lub pokrewne).
 • Doświadczenie pracy na stanowisku specjalisty ds. ryzyk bankowych mile widziane.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, sporządzania analiz i sprawozdań w zakresie ryzyk.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę.
 • Szkolenia wdrażające.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Umowę o pracę.
 • Prywatną opiekę medyczną i program emerytalny.

konto dla rolnika