Oferta kredytowa

Zapoznaj się z bogatą ofertą kredytów jaką przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Wychodzimy naprzeciw klientom, proponując im kredyty dopasowane do ich potrzeb i wysokości dochodów. Jeśli jesteś już naszym klientem, posiadasz konto lub zamierzasz je założyć albo korzystasz już z kredytów w naszym Banku, zaoferujemy Ci kredyty na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach i uproszczonych procedurach.  Dla Klientów, którzy dotąd nie korzystali z usług naszego Banku przygotowaliśmy atrakcyjne kredyty z dogodnymi warunkami.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Udaj się do najbliższej placówki naszego Banku i skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy służą pomocą i udzielają szczegółowych informacji, dotyczących oferty kredytowej.

Informacja dotycząca nazwy wskaźników referencyjnych i ich administratora

„WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkość oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnej. Administratorem stawki WIBOR jest GPW Benchmark S.A. Merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania Stawek Referencyjnych pełni Komitet Nadzorczy GPW Benchmark S.A.”

Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej

Ryzyko zmiennej stopy procentowej występuje w przypadku produktów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa rozumiana jest jako cena pieniądza, jaką należy zapłacić za jego pożyczenie.  Zmiana stopy procentowej może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek, a tym samym wysokość całkowitego kosztu kredytu. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i niesie ze sobą ryzyko wzrostu (zmiany) kosztów obsługi kredytu w czasie obowiązywania Umowy. Oprocentowanie składa się z 2 elementów: stawki referencyjnej (czyli rynkowej stopy procentowej np. WIBOR) oraz marży Banku określonych w Umowie. W przypadku wzrostu lub spadku wartości stawki referencyjnej wzrośnie bądź spadnie oprocentowanie kredytu, zwiększając lub zmniejszając tym samym wysokość miesięcznej raty kapitałowo–odsetkowej. Szczegółowe zasady określania i zmiany stawki obowiązującej w Banku są opisane w Umowie. Zaciągając zobowiązanie kredytowe warto sprawdzić czy osiągane wyniki finansowej wystarczą na pokrycie kosztów kredytu w zależności od wysokości stóp procentowych. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu należy wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.