Przeczytaj !!!

Z uwagi na pojawianie się coraz to nowych zagrożeń pozwalających m.in. na wykradanie danych z komputerów użytkowników bankowości elektronicznej i mogących skutkować wykorzystaniem ich przez przestępców do realizacji transakcji z rachunków Klientów, przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości elektronicznej.

Przypominamy w tym miejscu również o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa :

  • nieotwieraj podejrzane i niespodziewane załączniki z poczty e-mail;
  • nieużywaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail;
  • sprawdzaj czy strona do logowania posiada odpowiedni adres oraz czy połączenie z systemem jest szyfrowane (adres URL witryny powinien rozpoczynać się od „https://” i wyświetla się ikona kłódki);
  • niepodawaj poufnych informacji na stronach np. przypominających swoim wyglądem strony Banku;
  • zawsze kończąc pracę korzystać z polecenia „”Wyloguj”;
  • niewykorzystuj do logowania „obce” komputery oraz z „ sieci udostępniające internet, np. sieć WiFi w miejscach publicznych;
  • zainstaluj na komputerze oprogramowanie antywirusowe uznanej firmy i dbaj o systematyczną aktualizację programu antywirusowego, oprogramowania przeglądarki oraz systemu operacyjnego;
  • natychmiast zmień hasła w przypadku wykrycia i usunięcia zagrożenia przez oprogramowanie antywirusowe.