Podstawowy Rachunek Płatniczy jest produktem przeznaczonym dla konsumentów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w żadnym banku.

Główne założenia

  • dedykowany dla konsumentów nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku,
  • otwierany na podstawie wniosku klienta,
  • prowadzony wyłącznie w walucie polskiej,
  • nie można powiązać z produktami kredytowymi,
  • zakres usług analogiczny jak do innych rachunków płatniczych (przelewy, karty, kanały, itp.),
  • prowadzony jest nieodpłatnie w zakresie krajowych transakcji płatniczych.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:

  • dokonywanie wpłat na rachunek;
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie, w placówce, lub przy użyciu terminala płatniczego;
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych (polecenie zapłaty, polecenie przelewu, zlecenia stałe, transakcje przy użyciu karty płatniczej),w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej PRP zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez dostawcę transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych ma rachunku.