Lokaty

Zgromadziłeś środki i chcesz aby procentowały? Zapoznaj się z szeroką ofertą atrakcyjnych lokat terminowych zarówno o zmiennej jak i stałej stopie procentowej. Nasza oferta daje możliwość wyboru spośród lokat o zróżnicowanym okresie oszczędzania (od 1 dnia do 24 miesięcy) i wysokości oprocentowania.

Klienci mają możliwość wyboru okresu oszczędzania lokat deponowanych w PLN, EUR i USD, a w przypadku wybranych lokat – negocjacji wysokości ich oprocentowania. Zapraszamy do Banku, w którym nasi pracownicy dokonają niezbędnych formalności związanych z założeniem lokaty oraz udzielą Państwu dodatkowych informacji.

Informacja dotycząca nazwy wskaźników referencyjnych i ich administratora WIBID Warsaw Interbank Offer Bid Rate – roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami stawek referencyjnych WIBID, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Administratorem stawki  WIBID jest GPW Benchmark S.A. Merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania Stawek Referencyjnych pełni Komitet Nadzorczy GPW Benchmark S.A.”