Masz środki, których nie zdeponowałeś dotąd w kasie? Ulokuj je na wysokooprocentowanej lokacie i ciesz się pewnym zyskiem!
Lokatę założysz jak Ci wygodnie: w placówce lub w swojej bankowości elektronicznej.

Dlaczego warto?

 • gwarancja wysokości zysku wynikająca ze stałego oprocentowania;
 • bezpłatne założenie i prowadzenie Lokaty na Nowe Środki;
 • prosty i wygodny sposób na pomnożenie wolnych środków;
 • możliwość zakładania i likwidowania lokaty w Placówce Banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej;
 • na lokacie możesz oszczędzać już od 1.000,00 zł;
 • stały podgląd środków za pośrednictwem bankowości elektronicznej;
 • możesz spać spokojnie – Twoje pieniądze są bezpieczne, ich bezpieczeństwo zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Dla kogo?

Lokatę na Nowe Środki możesz założyć, gdy spełnisz łącznie poniższe warunki:

 • posiadasz zawartą umowę ramową, jesteś posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego lub założysz w Banku przed otwarciem przynajmniej jeden z wyżej wymienionych rachunków;
 • wpłacisz na lokatę promocyjną Nowe Środki, z uwzględnieniem minimalnej kwoty 1.000,00 zł;
 • jeśli chcesz założyć Lokatę na Nowe Środki w Placówce Banku, nie musisz posiadać dostępu do bankowości elektronicznej;
 • spełnisz warunki promocji na nowe środki, tj. posiadasz nadwyżkę finansową w postaci nowych środków i zostałeś zakwalifikowany do promocji, na zasadach określonych w regulaminie promocji.

Lokata na Nowe Środki – Korzystnie pomnażaj swoje oszczędności!


Charakterystyka produktu:

 • lokata odnawialna;
 • okres oszczędzania:

– 6 miesięcy – dostępna w bankowości elektronicznej;

– 3 miesiące – dostępna w Placówkach Banku.

 • oprocentowanie stałe w wysokości:

6,00% w skali roku – dostępna w bankowości elektronicznej;

5,50% w skali roku – dostępna w Placówkach Banku.

Po odnowieniu obowiązywać będzie oprocentowanie zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Promocji „Lokata na Nowe Środki”;

 • minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł, maksymalna 100.000,00 zł (kwota maksymalna dotyczy tylko bankowości elektronicznej);
 • nowe środki to nadwyżka sumy środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach Klienta (tj. rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych), prowadzonych w PLN, w stosunku do stanu środków pieniężnych wyznaczonych przez Bank Spółdzielczy na dzień bazowy (15.12.2022 r. dla lokaty w bankowości elektronicznej i 30.12.2022 r. dla lokaty dostępnej w Placówkach Banku). Kwota nowych środków będzie wyliczana dla Klienta codziennie w okresie trwania promocji aż do momentu założenia Lokaty na nowe środki lub do końca okresu oferowania promocji w zależności co nastąpi prędzej;
 • w bankowości elektronicznej jest możliwość założenia tylko jednej lokaty dla jednego Klienta, w Placówce Banku bez ograniczeń;
 • kapitalizacja odsetek po okresie umownym;
 • w okresie trwania umowy brak możliwości dopłat i wypłat z lokaty. Wypłata jest traktowana jako likwidacja lokaty przed terminem, co oznacza, że środki z lokaty zostaną w całości przekazane na wskazany rachunek.

Promocja trwa do 31.03.2023 r.

Więcej informacji znajdziesz w:

Regulaminie Promocji “Lokata na Nowe Środki” – dostępny w bankowości elektronicznej

Regulaminie Promocji “Lokata na Nowe Środki” – dostępny w Placówkach Banku