Lokaty dla firm

Posiadasz nadwyżki finansowe z prowadzonej przez siebie działalności? Nasza oferta ze względu na zróżnicowanie propozycji, umożliwi Tobie wybrać najkorzystniejszy typ lokaty, który przyniesie dochód w postaci odsetek, które są naliczane od zgromadzonych na koncie pieniędzy po upływie zadeklarowanego terminu. Zapraszamy do banku, w którym nasi pracownicy dokonają niezbędnych formalności związanych z założeniem lokaty oraz udzielą dodatkowych informacji.