Leasing – forma finansowania środków trwałych, która zakłada korzystanie z nich bez konieczności bezpośredniego zakupu przez Korzystającego. Umowa leasingu łączy w sobie elementy wynajmu i kredytu. Korzystający ma prawo użytkować przedmiot, którego właścicielem jest firma leasingowa, reguluje zobowiązania z tytułu użytkowania w postaci comiesięcznych rat leasingowych, spłacając zarazem jego wartość. Po zakończeniu umowy Korzystający nabywa prawo własności przedmiotu leasingu.

Korzyści

  • racjonalizowanie struktury obciążeń podatkowych – koszty wynikające z rat leasingowych są kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy,
  • możliwość ustalania pierwszej wpłaty i elastyczność rat pozwala regulować stosunek kosztów i dochodów,
  • elastyczna wartość wykupu – możliwość obniżenia miesięcznych rat,
  • łatwiejsze i szybsze procedury zawarcia umowy, mniejsze wymagania dotyczące zabezpieczeń,
  • płatność w ratach za przedmiot, również podatku VAT,
  • leasing operacyjny nie pogarsza zdolności kredytowej firm, które sporządzają bilans – struktura pasywów nie ulega pogorszeniu z punktu widzenia wskaźników oraz oceny wiarygodności finansowej,
  • możliwość modernizacji środków trwałych bez angażowania swoich środków pieniężnych,
  • łatwiejszy dostęp do nowych technologii – możliwość poszerzenia działalności oraz podniesienia konkurencyjności firmy.

Jesli jesteś zainteresowany ofertą skontaktuj się ze Specjalistą w naszym Banku dostępnym pod nr 58 673 01 19.  Więcej inforamcji znajdziesz na www.sgbleasing.pl