Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Leasing

Leasing – forma finansowania środków trwałych, która zakłada korzystanie z nich bez konieczności bezpośredniego zakupu przez Korzystającego. Umowa leasingu łączy w sobie elementy wynajmu i kredytu. Korzystający ma prawo użytkować przedmiot, którego właścicielem jest firma leasingowa, reguluje zobowiązania z tytułu użytkowania w postaci comiesięcznych rat leasingowych, spłacając zarazem jego wartość. Po zakończeniu umowy Korzystający nabywa prawo własności przedmiotu leasingu.

Korzyści

  • racjonalizowanie struktury obciążeń podatkowych – koszty wynikające z rat leasingowych są kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy,
  • możliwość ustalania pierwszej wpłaty i elastyczność rat pozwala regulować stosunek kosztów i dochodów,
  • elastyczna wartość wykupu – możliwość obniżenia miesięcznych rat,
  • łatwiejsze i szybsze procedury zawarcia umowy, mniejsze wymagania dotyczące zabezpieczeń,
  • płatność w ratach za przedmiot, również podatku VAT,
  • leasing operacyjny nie pogarsza zdolności kredytowej firm, które sporządzają bilans - struktura pasywów nie ulega pogorszeniu z punktu widzenia wskaźników oraz oceny wiarygodności finansowej,
  • możliwość modernizacji środków trwałych bez angażowania swoich środków pieniężnych,
  • łatwiejszy dostęp do nowych technologii – możliwość poszerzenia działalności oraz podniesienia konkurencyjności firmy.

 

Jesli jesteś zainteresowany ofertą skontaktuj się ze Specjalistą w naszym Banku dostępnym pod nr 58 673 01 19.  Więcej inforamcji znajdziesz na www.sgbleasing.pl 

konto dla rolnika

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku informuje,
że Filia we Władysławowie przy ul. Hallera 19
 będzie otwarta do dnia 10.11.2021r.

Od dnia 12.11.2021r. zapraszamy wszystkich
do Oddziału we Władysławowie przy ul. Żwirowej 1a,
który czynny jest w godzinach od 8:15 do 15:45.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku