Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Konto Biznes Start-up

Tradycją  naszego Banku jest  wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, pomoc przy realizacji ich nowych pomysłów i zamierzeń. Rozpocząłeś nową działalność gospodarczą, a może realizujesz nową inwestycję? Konto Biznes Start-up jest kontem przygotowanym dla Ciebie!

Korzyści

  • niskie koszty założenia i prowadzenia rachunku - 25 zł - jednorazowa miesięczna opłata za wszystkie usługi, m.in.: wpłaty i wypłaty gotówkowe, przelewy, bankowość elektroniczna, wydanie karty
    i transakcje kartowe, stałe zlecenia oraz polecenie zapłaty (z wyłączeniem realizacji przelewów zagranicznych),
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,
  • dostęp do środków oraz historii dokonywanych operacji przez 24 godziny,
  • możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych, również w walutach obcych,
  • możliwość skorzystania we własnej działalności z terminalu płatniczego, dzięki któremu zwiększysz swoje obroty,
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.
konto dla rolnika

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku informuje,
że Filia we Władysławowie przy ul. Hallera 19
 będzie otwarta do dnia 10.11.2021r.

Od dnia 12.11.2021r. zapraszamy wszystkich
do Oddziału we Władysławowie przy ul. Żwirowej 1a,
który czynny jest w godzinach od 8:15 do 15:45.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku