Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Konto walutowe

Potrzebujesz konta do gromadzenia walut i przeprowadzania rozliczeń z zakresu obrotu dewizowego? Skorzystaj z naszej oferty. W ciężar i na dobro rachunków walutowych możliwe jest rozliczanie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych za pośrednictwem systemu SWIFT.

Korzyści

  • prowadzenie rachunku bez opłat,
  • rachunek w walutach: EUR, USD, GBP,
  • bezpieczeństwo przechowywania swoich środków,
  • możliwość zastosowania dodatkowych usług: SMS Banking, usługa na hasło,
  • wykonywanie przelewów zagranicznych,
  • dostęp do środków przez bankomaty.
konto dla rolnika

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku informuje,
że Filia we Władysławowie przy ul. Hallera 19
 będzie otwarta do dnia 10.11.2021r.

Od dnia 12.11.2021r. zapraszamy wszystkich
do Oddziału we Władysławowie przy ul. Żwirowej 1a,
który czynny jest w godzinach od 8:15 do 15:45.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku