Potrzebujesz konta do gromadzenia walut i przeprowadzania rozliczeń z zakresu obrotu dewizowego? Skorzystaj z naszej oferty. W ciężar i na dobro rachunków walutowych możliwe jest rozliczanie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych za pośrednictwem systemu SWIFT.

Korzyści

  • prowadzenie rachunku bez opłat,
  • rachunek w walutach: EUR, USD, GBP,
  • bezpieczeństwo przechowywania swoich środków,
  • możliwość zastosowania dodatkowych usług: SMS Banking, usługa na hasło,
  • wykonywanie przelewów zagranicznych,
  • dostęp do środków przez bankomaty.