Prowadzisz firmę i chcesz, aby Twoje środki pracowały dla Ciebie każdej nocy, z zachowaniem ich pełnej dostępności w ciągu dnia? Załóż lokatę overnight, która polega na codziennym lokowaniu środków pozostałych na koniec dnia na rachunku Twojej Firmy na rachunek lokaty O/N. Następnego dnia środki są automatycznie zwracane na rachunek bieżący. Usługa ta jest wykonywana codziennie, automatycznie przez Bank bez konieczności składania przez Ciebie odrębnych dyspozycji.

Korzyści

  • prosty sposób pomnażania oszczędności,
  • oszczędzanie przy zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • oszczędność czasu − nie musisz pamiętać o codziennym zakładaniu lokaty,
  • możliwość określenia minimalnych kwot lokowanych środków oraz maksymalnej wysokości salda, które ma pozostać na rachunku bieżącym,
  • środki na koncie pracują w ciągu nocy,
  • oprocentowania lokaty w oparciu o WIBID O/N,
  • możliwość uzyskania wyższego oprocentowania niż na rachunku bieżącym.