Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Faktoring

Faktoring to forma finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich (stosujących odroczone terminy płatności wobec kontrahentów). Konkurencja na rynku w każdej dziedzinie gospodarki wymaga od przedsiębiorców nie tylko poprawy jakości towarów i oferowanych usług, ale również wydłużenia terminów płatności dla odbiorców. Wydłużone terminy płatności poprawiają konkurencyjność firmy, ale często powodują problemy z zachowaniem płynności finansowej oraz radzeniem sobie w sytuacjach zatorów płatniczych. Zastosowanie faktoringu umożliwia przedsiębiorcy otrzymanie należnej z tytułu dostarczonego towaru lub usługi płatności wynikającej z wystawionej kontrahentom wierzytelności, zanim stanie się ona wymagalna (pomniejszonej o prowizję faktora). Co ważne, faktoring umożliwia zarządzanie całym portfelem należności, zmniejszając ryzyko strat z tytułu niespłaconych faktur.

Korzyści

  • poprawa płynności firmy,
  • przedterminowy wpływ należności,
  • pewne i terminowe regulowanie zobowiązań,
  • szybszy obieg kapitału obrotowego,
  • elastyczne finansowanie,
  • poprawa wskaźników finansowych (brak widoczności w bilansie),
  • poprawa struktury bilansu (spadek należności po stronie aktywów),
  • możliwość wydłużenia kontrahentom terminów płatności,
  • weryfikacja wiarygodności kontrahentów.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą skontaktuj się ze Specjalistą w naszym Banku dostępnym pod nr 58 673 01 19. Więcej informacji znajdziesz na www.faktorzy.com.pl

konto dla rolnika

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku informuje,
że Filia we Władysławowie przy ul. Hallera 19
 będzie otwarta do dnia 10.11.2021r.

Od dnia 12.11.2021r. zapraszamy wszystkich
do Oddziału we Władysławowie przy ul. Żwirowej 1a,
który czynny jest w godzinach od 8:15 do 15:45.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku