Karta świadczeniowa jest narzędziem służącym do przekazywania świadczeń pieniężnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty upoważnione do wypłaty świadczeń. Takimi świadczeniami mogą być zasiłki, premie czy stypendia. 

Korzyści

  • ograniczenie ryzyka związanego z transportem gotówki,
  • nowoczesne rozwiązania pozwalające ograniczyć comiesięczne administrowanie wypłatami świadczeń,
  • właściciel karty przedpłaconej decyduje o tym komu wydaje kartę,
  • możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS,
  • wypłaty gotówki w całej Polsce w bankomatach sieci SGB.