Korzystając z bankowości internetowej możesz przeprowadzać operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce Banku. Proponowane rozwiązanie umożliwia szybkie korzystanie z produktów bankowych z możliwością obrotu środkami zgromadzonymi na rachunku bez fizycznej obecności w Banku.

Korzyści

 • bieżące informacje o przeprowadzonych transakcjach kartowych;
 • wgląd do historii rachunku;
 • szybkie korzystanie z produktów bankowych;
 • ciągły dostęp do konta bez wychodzenia z domu;
 • możliwość realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet m.in.:  przelewów krajowych, w tym na rzecz ZUS i US;
 • podgląd sald lokat i kredytów;
 • niskie opłaty za przelewy;
 • możliwość zakładania zleceń stałych;
 • doładowania telefonów komórkowych.​​

Poznaj możliwości bankowości internetowej SGB24 Biznes
SGB24 Biznes to nowoczesna bankowość internetowa i mobilna stworzona z myślą o dużych i wymagających klientach firm i korporacji.

Bank nie świadczy usług “wsparcia” klientom bankowości internetowej poprzez aplikacje wykorzystujące usługę pulpitu zdalnego.

Pliki do pobrania

Zalecenia bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

 1. Zabezpiecz swój komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall).
 2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, przeglądarkę oraz oprogramowanie na komputerze, przy użyciu którego korzystasz z bankowości elektronicznej.
 3. Używaj oprogramowania z legalnego źródła. Oprogramowanie ściągane z Internetu może być zmodyfikowane przez hakerów.
 4. Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu. Staraj się, aby było ono trudne do rozszyfrowania. Hasło powinno składać się co najmniej z ośmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz może zawierać znaki specjalne, a zalecane jest, aby poziom skomplikowania hasła był jeszcze większy.

HASŁEM NIE POWINNY BYĆ NIGDY NUMERY Z RÓŻNYCH EWIDENCJI!

 1. Dostęp do hasła powinna mieć wyłącznie osoba, której dane hasło dotyczy. Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
 2. Identyfikator należy chronić. Identyfikator można podawać pracownikom Banku, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji.
 3. Nie wolno przechowywać swoich haseł razem z identyfikatorem. Własne hasło do logowania – podobnie jak numery PIN do kart płatniczych – najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby. Kartę-zdrapkę z hasłami jednorazowymi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
 4. Nie zezwalaj przeglądarce internetowej na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach.
 5. Zawsze sprawdzaj numer rachunku odbiorcy, gdy kopiujesz dane do przelewu. Złośliwe oprogramowanie może spowodować, że wkleisz numer rachunku przestępcy. Najlepiej, aby numer był wprowadzany ręcznie.
 6. Ustal bezpieczne limity transakcyjne dla przelewów internetowych.
 7. Konto internetowe najlepiej obsługiwać w domu i na własnym sprzęcie komputerowym. Przy korzystaniu z bankowości internetowej unikaj miejsc z komputerami i niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi, do których dostęp ma wiele osób (np. kawiarenki internetowe, kina, restauracje, punkty publicznego dostępu).
 8. Nie otwieraj wiadomości i załączników nieznanego pochodzenia, gdyż mogą one zawierać wirusy i złośliwe oprogramowanie pozwalające przestępcom na szpiegowanie Twoich działań.
 9. Logując się na stronę bankowości internetowej weryfikuj poprawność adresu oraz sprawdzaj, czy połączenie jest szyfrowane (świadczy o tym adres witryny rozpoczynający się od „https://” oraz symbol zamkniętej kłódki). Zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki.
 10. Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlanych przez przeglądarkę. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia lepiej zrezygnuj z autoryzacji transakcji.
 11. Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
 12. Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 13. Nie wchodź na stronę logowania do Banku korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku.
 14. Nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji – Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną.
 15. Bank nie wysyła wiadomości e-mail zawierających linki do logowania do serwisu transakcyjnego (czyli kierujących na stronę logowania do serwisu),
 16. Bank nie prosi o podanie danych osobowych w czasie logowania do serwisu transakcyjnego (w szczególności nazwiska panieńskiego matki, numeru pesel, danych dowodu, nr karty, telekodu).
 17. Bank nie prosi o aktywację usług lub zwrot środków podczas logowania do serwisu transakcyjnego. Bank nie prosi o wykonanie przelewów testowych.
 18. Bank nie wysyła na telefon komórkowy żadnych certyfikatów bezpieczeństwa lub innych aplikacji do zainstalowania,
 19. Naklejki z kodami QR na bankomatach  – należy unikać skanowania kodów QR niewiadomego pochodzenia. Bank nie umieszcza takich informacji na bankomatach.

Jeśli jakikolwiek komunikat, element serwisu transakcyjnego lub mobilnego, bądź otrzymana z Banku wiadomość e-mail wzbudzi Twoje wątpliwości – przerwij czynność i natychmiast skontaktuj się z obsługą Banku.