Indywidualne Konto Emerytalne to rachunek oszczędnościowy, na którym można gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze.

Korzyści

  • efektywna forma oszczędzania,
  • gromadzenie dodatkowych środków w uzupełnieniu świadczeń emerytalnych,
  • korzystne oprocentowanie zgromadzonych środków,
  • bez podatku – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku IKE zwolnione są z opodatkowania tzw. “podatkiem Belki”.

 

OŚWIADCZENIE
o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych
dla czynników zrównoważonego rozwoju

Niniejsze oświadczenie opublikowano celem spełnienia obowiązków informacyjnych wymaganych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (taksonomia).

Bank Spółdzielczy w Pucku oświadcza, że jako twórca produktu emerytalnego IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to wynik oferowania przez Bank produktów emerytalnych IKE w formie rachunku oszczędnościowego, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta. Forma oferowanego produktu emerytalnego oraz zakres wykonywanej przez Bank działalności uniemożliwiają aktywne zarządzanie środkami klientów, stąd też produkt nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa art. 2 pkt 22 SFDR.

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.