Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 29.02.2024r.

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich – obowiązuje od 19.02.2024r.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym

Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych

Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 18.03.2024r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 01.03.2024r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych i świadczeniowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych i świadczeniowych dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 29.02.2024r.

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych

Regulamin dodawania i użytkowania kart SGB w ramach korzystania z usługi Visa Mobile

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile

Regulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach portfeli cyfrowych