Bspuck

Zaloguj się

Drukuj

Gwarancja bankowa

Potrzebujesz zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta? Skorzystaj z gwarancji bankowej.

Korzyści

  • zabezpieczenie płatności,
  • okres ważności gwarancji nawet do 10 lat,
  • pewność dla Beneficjenta gwarancji, że w przypadku niewypełnienia zobowiązań przez kontrahenta, Bank gwarant wykona świadczenie pieniężne na jego rzecz,
  • dogodne formy zabezpieczeń.
konto dla rolnika

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku informuje,
że Filia we Władysławowie przy ul. Hallera 19
 będzie otwarta do dnia 10.11.2021r.

Od dnia 12.11.2021r. zapraszamy wszystkich
do Oddziału we Władysławowie przy ul. Żwirowej 1a,
który czynny jest w godzinach od 8:15 do 15:45.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku