Bspuck

Drukuj

Gwarancja bankowa

Potrzebujesz zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta? Skorzystaj z gwarancji bankowej.

Korzyści

  • zabezpieczenie płatności,
  • okres ważności gwarancji nawet do 10 lat,
  • pewność dla Beneficjenta gwarancji, że w przypadku niewypełnienia zobowiązań przez kontrahenta, Bank gwarant wykona świadczenie pieniężne na jego rzecz,
  • dogodne formy zabezpieczeń.
konto młody rolnik

lokata promocyjna  0,15%