Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w  Pucku wchodzą:

  • Przewodniczący – Zenon Bistram
  • Za-ca Przewodniczącego – Eugeniusz Radtke
  • Sekretarz – Jerzy Ehrlich
  • Członek – Stanisław Duda
  • Członek – Danuta Gaffke
  • Członek – Arkadiusz Mudlaff
  • Członek – Lidia Krzyżon

Ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej