INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH

Bank Spółdzielczy w Pucku, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową

Lp. NAZWA PRZEDSIĘBORCY ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY DANE IDENTYFIKACYJNE
REGON NIP KRS
1 SGB-BANK S. A. 60-462 Poznań
ul. Szarych Szeregów 23a
004848247 7770005362 0000058205
2 Zakład Usług Informatycznych
Z. Koza Spółka komandytowa
84-400 Sztum
ul. Kalkszteina 18
170127088 5790006369 0000184323
3 IDENTT Sp. z o.o. 50-203 Wrocław
ul. Romana Dmowskiego 17
363017634 8982215099 0000586371
4 Leonard Chudoba 81-339 Gdynia
ul. Polska 7
191929029 5861158981 ———-
5 E-QSM Consulting sp. z o.o. 61-579 Poznań
ul. Przemysłowa nr 15/17, lok. 239
384461580 7831806399 0000805232
6 Solid MCG Sp. z o.o. 02-676 Warszawa
ul. Postępu 17
356332522 6792691803 0000037255
7 Agencja Ochrony Mienia „SKANIA” s.c.
Roman Grądzki, Karolina Elendt, Karolina Pełechaty
84-100 Puck,
ul. Kolejowa 7
192641320 5871536798 ———-