Bspuck

Drukuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenie – wyłudzanie danych o kliencie w kanale telefonicznym

Szanowni Państwo,

z informacji posiadanych przez Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wynika, iż w ostatnim okresie zauważono próby wyłudzania informacji o klientach za pośrednictwem kanału telefonicznego. Często oszuści podszywając się pod rzekomego pracownika banku, kancelarii prawnej lub firmy współpracującej z bankiem, a także pracownika Policji lub CBŚ. W celu uwiarygodnienia nawiązania relacji z klientem przestępcy mogą wskazać potrzebą podniesienia bezpieczeństwa klientów w relacjach z bankiem. Celem ich jest pozyskanie informacji o stanie środków na kontach bankowych, a także loginie i haśle do bankowości internetowej.

Jak się bronić przed tego typu zagrożeniem:

  • Bank nigdy nie wymaga podawania loginu i pełnego hasła do bankowości.
  • Nigdy nie ujawniaj informacji o kartach płatniczych, o dostępie do bankowości internetowej lub mobilnej, o które jesteś proszona/proszony w wiadomościach przez telefon.
  • Jeżeli dojdzie do podejrzanego kontaktu w kanale telefonicznym należy bezzwłocznie poinformować o tym zdarzeniu bank.
  • Do nawiązania kontaktu z bankiem wykorzystuj tylko te numery telefonu lub adresy e‐mail, które bank wskazał przy zawieraniu umowy rachunku bankowego lub kontakt osobisty.
  • W każdej nietypowej sytuacji, budzącej wątpliwości możecie Państwo skontaktować się ze swoim bankiem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga na fałszywe kody QR na bankomatach

W związku z informacjami opublikowanymi między innymi na stronach Zrzeszenia Banków Polskich, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Policji chcieliśmy poinformować o wzroście ilości wyłudzeń dokonywanych przy pomocy kodów QR umieszczanych na urządzeniach procesujących gotówkę.

Naklejki z kodem zawierają fałszywa informację o promocji lub konkursie mając na celu skłonienie osoby do jej zeskanowania. Powoduje to aktywowanie usługi SMS Premium, która spowoduje naliczenie, od nieświadomego usługobiorcy, wysokich opłat za jej włączenie. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że kody QR mogą nie tylko inicjować wskazane wyłudzenie, mogą również zostać wykorzystane do podstawiania oszukańczych platform, których celem może być wyłudzenie loginów i haseł do serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych, jak również do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

Poniżej linki do poszczególnych informacji opisujących proceder:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat w sprawie gier organizowanych w sieci Internet

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 t.j.) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet.
 
Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie https://hazard.mf.gov.pl/.
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________