21 grudnia 2022

Szanowni Państwo,

z informacji posiadanych przez Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wynika, iż w ostatnim okresie zauważono próby wyłudzania informacji o klientach za pośrednictwem kanału telefonicznego. Często oszuści podszywając się pod rzekomego pracownika banku, kancelarii prawnej lub firmy współpracującej z bankiem, a także pracownika Policji lub CBŚ. W celu uwiarygodnienia nawiązania relacji z klientem przestępcy mogą wskazać potrzebą podniesienia bezpieczeństwa klientów w relacjach z bankiem. Celem ich jest pozyskanie informacji o stanie środków na kontach bankowych, a także loginie i haśle do bankowości internetowej.

Jak się bronić przed tego typu zagrożeniem:

  • Bank nigdy nie wymaga podawania loginu i pełnego hasła do bankowości.
  • Nigdy nie ujawniaj informacji o kartach płatniczych, o dostępie do bankowości internetowej lub mobilnej, o które jesteś proszona/proszony w wiadomościach przez telefon.
  • Jeżeli dojdzie do podejrzanego kontaktu w kanale telefonicznym należy bezzwłocznie poinformować o tym zdarzeniu bank.
  • Do nawiązania kontaktu z bankiem wykorzystuj tylko te numery telefonu lub adresy e‐mail, które bank wskazał przy zawieraniu umowy rachunku bankowego lub kontakt osobisty.
  • W każdej nietypowej sytuacji, budzącej wątpliwości możecie Państwo skontaktować się ze swoim bankiem.