19 grudnia 2022

Promocja „Lokata na Nowe Środki” (edycja I) obowiązuje w okresie od 19.12.2022 r. do 31.03.2023 r. Na lokatę Klient może wpłacić wyłącznie nowe środki, stanowiące nadwyżkę środków na dzień ich lokowania na „Lokacie na Nowe Środki”, ponad środki jakie zostały wyznaczone na dzień bazowy, tj. 15.12.2022r. Do wyliczenia salda bazowego oraz salda nowych środków, brane są środki posiadacza/współposiadacza rachunku ulokowane na rachunkach oszczędnościowo/rozliczeniowych w PLN, rachunkach oszczędnościowych w PLN oraz lokatach terminowych w PLN prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Pucku.

Minimalna kwota lokaty odnawialnej wynosi 1.000,00 zł, maksymalna 100.000,00 zł. Oprocentowanie promocyjne wynosi 6,00% w skali roku. Klient może otworzyć wyłącznie 1 lokatę. Klient może otworzyć lokatę jedynie za pośrednictwem bankowości elektronicznej SGB24. Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie promocji „Lokata na Nowe Środki”. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Banku oraz w Placówkach Banku.