13 października 2023

Bank Spółdzielczy w Pucku informuje, ze od dnia 15.12.2023 r. zostają wprowadzone nowe Regulaminy dla Klienta indywidualnego:

1. “Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.

2. Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile dla klientów indywidualnych”.

3. “Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych dla klientów indywidualnych”.

 

Oto najważniejsze zmiany

SGB Mobile zamiast Portfela SGB

Wycofaliśmy z oferty aplikację Portfel SGB – wszystkie funkcje, jakie miałeś w Portfelu SGB są dostępne w aplikacji SGB Mobile. Ponadto w SGB Mobile możesz zrobić dużo więcej – w szczególności zamawiać, aktywować, blokować i zastrzegać karty, zmieniać limity dla kart i BLIKA, nadać numer PIN czy wygodnie potwierdzać zakupy internetowe usługą 3D Secure. Dodatkowo możesz wykonywać przelewy zwykłe, natychmiastowe, na telefon BLIK, masz też dostęp do historii operacji na karcie oraz rachunku. Szczegółowy zakres oferowanych usług oraz funkcjonalności znajdziesz w załączniku nr 2 do Regulaminu korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile. Aktualną wersję regulaminu znajdziesz na stronie www.bspuck.pl

Co jeszcze nowego w SGB Mobile

 • nowe funkcje: płatności Visa Mobile, wymiana walut w Kantorze SGB, usługa Twoje wydatki i paragony, wyświetlanie oraz zakładanie lokat, wyświetlanie kredytów, program lojalnościowy Mastercard Bezcenne Chwile,
 • ograniczenie ilości urządzeń, na których aplikacja może być zarejestrowana – do dwóch,
 • nowe funkcjonalności BLIKA – prośba o przelew, podział rachunku (o udostępnieniu usługi poinformujemy
  w aplikacji).

Ponadto

W Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych doprecyzowaliśmy obowiązki Banku oraz uprawnienia Klienta, dotyczące odzyskania kwoty z tytułu zrealizowanej transakcji płatniczej.

Oferta dla najmłodszych klientów

Pracujemy  nad nową ofertą dla najmłodszych klientów do 18 roku życia. W SGB Mobile lub bankowości internetowej SGB24 rodzic będzie mógł w wygodny sposób założyć dziecku konto oraz kartę. Karta będzie dostępna dla dzieci od 6 roku życia. Dziecko zyska też dostęp do aplikacji SGB Mobile. Jej nowa odsłona powstaje z myślą o najmłodszych użytkownikach, by ułatwić im wejście w świat bankowości i finansów.

By zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, to rodzic będzie mógł sprawować za pośrednictwem nowych funkcji w aplikacji pełną kontrolę nad kontem i wydatkami dziecka. Do momentu ukończenia przez dziecko 13 roku życia, rodzic będzie mógł m.in.:

 • akceptować przelewy wychodzące,
 • przeglądać historię konta,
 • dezaktywować i zablokować aplikację SGB Mobile,
 • zarządzać limitami dla karty i BLIKA (do ukończenia 18 roku życia).

O starcie oferty poinformujemy po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank.

Zmiany redakcyjne

W regulaminach wprowadziliśmy też zmiany porządkowe i redakcyjne, np. doprecyzowaliśmy postanowienia lub definicje. Nie ma to żadnego wpływu na Twoje prawa i obowiązki.

 


Zmieniły się Twoje dane osobowe? Jak najszybciej zaktualizuj je w naszej placówce lub w 
bankowości elektronicznej SGB24 – w zakładce „Zapytania i zmiany” à Wniosek: zmiana danych osobowych.

 

Szczegóły

Szczegółowy opis zmian w regulaminach, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych i faktycznych, znajdziesz w załączniku nr 1 do tego pisma. Z pełną treścią nowych regulaminów zapoznasz się też w naszych Placówkach.

Jeśli akceptujesz zmiany:

 • nie musisz nic robić – będą one obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

  • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona na dzień przed wejściem zmian w życie, bez naliczenia opłat;
  • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Jeśli złożysz sprzeciw do umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będzie obowiązywał regulamin sprzed zmian.

Twoje pieniądze są bezpieczne

Środki zgromadzone na Twoim koncie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji Twoich depozytów dostępne są w załączonym „Arkuszu informacyjnym dla deponentów” – załącznik nr 2.

Informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku znajdziesz na stronie internetowej www.bspuck.pl.

Kontakt

Adresy, dane kontaktowe i szczegółową ofertę znajdziesz w naszych placówkach Banku oraz na stronie www.bspuck.pl.

 

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy w Placówkach Banku lub pod numerem 058 673 01 13 (opłata zgodna z taryfą operatora), a także pod adresem e-mail: sekretariat@bspuck.pl.

 

Wprowadziliśmy też nowy sposób kontaktu z nami – e-Doręczenia. Nasz adres to: PL-10422-90801-SSWSS-13. Jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Za jego pośrednictwem mogą kontaktować się
z nami tylko klienci, którzy mają indywidualny adres oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych. Odpowiednie zapisy
o e-doręczeniach wprowadziliśmy w wyżej wymienionych regulaminach.

 

Zachęcamy – zapoznaj się z nową treścią regulaminów. Życzymy Ci zadowolenia z usług Banku Spółdzielczego w Pucku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2