13 kwietnia 2022

W ramach sąsiedzkiej pomocy przygotowaliśmy promocyjną ofertę konta i karty Visa. 

Promocja dotyczy cudzoziemców, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy:

  • są obywatelami Ukrainy i opuścili to terytorium lub nie mogą wrócić na terytoriom Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi, albo
  • nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego, lecz zamieszkują terytorium Ukrainy i je opuścili lub nie mogą na nie wrócić w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Promocja dotyczy tylko ww. cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r.

Umowa zawierana jest na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia z ważnych i akceptowanych przez Bank przyczyn.

Promocyjna oferta obowiązuje od 13.04.2022 r. do 31.03.2023 r.