2 stycznia 2024

Promocja „Lokata na Nowe Środki” (edycja III) obowiązuje w okresie od 02.01.2024 r. do 29.02.2024 r. Na lokatę Klient może wpłacić wyłącznie nowe środki, stanowiące nadwyżkę środków na dzień ich lokowania na „Lokacie na Nowe Środki”, ponad środki jakie zostały wyznaczone na dzień bazowy, tj. 15.12.2023r. Do wyliczenia salda bazowego oraz salda nowych środków, brane są środki posiadacza/współposiadacza rachunku ulokowane na rachunkach oszczędnościowo/rozliczeniowych w PLN, rachunkach oszczędnościowych w PLN oraz lokatach terminowych w PLN prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Pucku.

Minimalna kwota lokaty odnawialnej wynosi 1.000,00 zł, maksymalna 100.000,00 zł. (kwota maksymalna dotyczy tylko bankowości elektronicznej)
Oprocentowanie promocyjne wynosi:
4,50% w skali roku – dostępna w bankowości elektronicznej;
4,30% w skali roku – dostępna w Placówkach Banku.

W bankowości elektronicznej jest możliwość założenia pięciu lokat dla jednego Klienta, w Placówce Banku bez ograniczeń. Szczegółowe warunki znajdują się w:
Regulaminie promocji „Lokata na Nowe Środki” – dostępny w bankowości elektronicznej;
–  Regulaminie promocji „Lokata na Nowe Środki” – dostępny w Placówkach Banku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Banku oraz w Placówkach Banku.