17 marca 2022

Obserwujemy zwiększoną liczbę wypłat w bankomatach i kasach bankowych. Staramy się na bieżąco uzupełniać zapasy gotówki, ale właśnie ze względu na dużą liczbę wypłat – z powodów czysto logistycznych – nie zawsze udaje się utrzymać regularność dostaw. Tak jak wszystkie banki w Polsce, zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego z 25.02.2022 r., mamy wystarczającą ilość gotówki, by całkowicie pokryć zapotrzebowanie naszych klientów.

Przepraszamy za sporadycznie występujące opóźnienia w zapełnianiu bankomatów.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z regulaminem, dokonanie z rachunku wypłaty środków pieniężnych w wysokości przekraczającej ustalone limity dla placówek Banku, wymaga awizowania przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zamiaru wypłaty na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pieniężnych z rachunku.