18 stycznia 2024

Bank Spółdzielczy w Pucku informuje, ze od dnia 29.02.2024 r. zostają wprowadzone nowe Regulaminy dla Klienta firmowego:

1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych“.

2. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych i świadczeniowych dla klientów instytucjolanych“.

 

Oto najważniejsze zmiany

 

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

 

 • Zaktualizowaliśmy zapisy o elektronicznej skrzynce do reklamacji: wprowadziliśmy nowy sposób kontaktu – e-Doręczenia. Jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Za jego pośrednictwem z bankiem mogą kontaktować się klienci, którzy mają indywidualny adres oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych.
  Postawa prawna: ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
 • Usunęliśmy zapisy o aplikacji Portfel SGB.
 • Dodaliśmy zapisy z obszaru AML w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, w których uczestniczą dostawcy usług płatniczych niebędący bankami.
  Podstawa prawna: art. 4 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175
 • Usunęliśmy informacje o możliwości kontaktu z bankiem poprzez faks.
 • Dodaliśmy zapisy na temat uwierzytelnienia, autoryzacji dostępu i realizacji transakcji.

 

Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych i świadczeniowych dla klientów instytucjonalnych

 

 • Zaktualizowaliśmy zapisy o elektronicznej skrzynce do reklamacji.
 • Usunęliśmy zapisy o aplikacji Portfel SGB.

 

Szczegóły

Z pełną treścią nowych regulaminów zapoznasz się też w naszych Placówkach.

Jeśli akceptujesz zmiany:

 • nie musisz nic robić – zmiany zaczną obowiązywać od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

  • złożyć sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie. Przy zgłoszeniu sprzeciwu, ale bez wypowiedzenia umowy, rozwiąże się ona na dzień przed wejściem w życie zmian, bez opłat;
  • wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, maksymalnie na dzień przed wejściem w życie zmian, bez opłat;
  • jeśli złożysz sprzeciw w sprawie umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będą obowiązywały postanowienia regulaminu sprzed wprowadzenia zmian.

Twoje pieniądze są bezpieczne

Środki zgromadzone na Twoim koncie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji Twoich depozytów dostępne są w załączonym „Arkuszu informacyjnym dla deponentów” – załącznik nr 1.

Informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku znajdziesz na stronie internetowej www.bspuck.pl.

Kontakt

Adresy, dane kontaktowe i szczegółową ofertę znajdziesz w naszych placówkach Banku oraz na stronie www.bspuck.pl.

 

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy w Placówkach Banku lub pod numerem 058 673 01 13 (opłata zgodna z taryfą operatora), a także pod adresem e-mail: sekretariat@bspuck.pl.

 

Wprowadziliśmy też nowy sposób kontaktu z nami – e-Doręczenia. Nasz adres to: PL-10422-90801-SSWSS-13. Jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Za jego pośrednictwem mogą kontaktować się z nami tylko klienci, którzy mają indywidualny adres oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych. Odpowiednie zapisy o e-doręczeniach wprowadziliśmy w wyżej wymienionych regulaminach.

Zachęcamy – zapoznaj się z nową treścią regulaminów. Życzymy Ci zadowolenia z usług Banku Spółdzielczego w Pucku.

Załącznik nr 1