7 września 2016

W dniu 28 czerwca 2016 r. w restauracji „Perła Pucku” w Pucku odbyło się Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pucku w którym uczestniczyło 21 delegatów. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdania z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r. Przedstawione sprawozdania zostały zatwierdzone przez Przedstawicieli oraz udzielono absolutorium dla Zarządu Banku.