2 maja 2022

  ZAWIADOMIENIE     ! ! !

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku zawiadamia, że w lokalu Banku Spółdzielczego w Pucku odbędą się Zebrania Grup Członkowskich.

09.05.2022r. godz. 13:00

II Grupa – Władysławowo, Tupadły, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Hel, Kuźnica, Chałupy, Domatowo, Gnieżdżewo, Błądzikowo, Leśniewo, Połczyno, Darżlubie.

10.05.2022r. godz. 13:00

I Grupa – Puck, Brudzewo, Swarzewo, Gdynia, Kosakowo, Łętowice, Sławutowo, Smażyno, Macierzysz.

11.05.2022r. godz. 13:00

III Grupa – Rekowo, Reda, Werblinia, Mrzezino, Smolno, Osłonino, Żelistrzewo, Łebcz, Strzelno, Starzyno, Kłanino, Starzyński Dwór, Radoszewo, Mieroszyno, Kaczyniec, Czarny Młyn, Zdrada, Połchowo, Widlino.

Porządek obrad na Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Pucku, w dniach dla II grupy 09.05.2022r., dla I grupy 10.05.2022r., dla III grupy 11.05.2022r.

 1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2021.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2021.
 7. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie sprawozdania Finansowego za 2021 rok oraz Sprawozdania z wykonania Uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 9. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Z okazji Jubileuszu 115-lecia powstania Banku każdy uczestnik Zebrania tj. członek Banku otrzyma upominek.

Zapraszamy i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku