25 marca 2020

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, dla Klientów, których sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu (a wpływ na to ma panująca epidemia koronawirusa), Bank Spółdzielczy w Pucku umożliwia:

  • klientom indywidualnym – odłożenie o 3 miesiące terminu spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu,
  • przedsiębiorcom – oferuje zawieszenie rat maksymalnie do 30 września 2020 roku.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 58 673 01 19,  oraz przesłać uproszczony wniosek na dedykowaną skrzynkę mailową Banku: wniosek@bspuck.pl

Po otrzymaniu wniosku Bank skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat.

WNIOSKI DO POBRANIA

Dla Klienta indywidualnego

Dla Klienta instytucjonalnego