23 września 2019

W związku z działaniami Banku, podejmowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa dokonywania transakcji z wykorzystaniem dostępu on-line do rachunku bankowego, a także wobec konieczności dostosowania się do znowelizowanej ustawy, Bank uruchomił tzw. silne uwierzytelnienie użytkownika podczas logowania do systemów bankowości internetowej eBankNet, polegające na:
I. Dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości Użytkownika, przed zalogowaniem do sytemu:

  1. Pierwszy etap – jak dotychczas: należy wpisać Login i Hasło.
  2. Drugi etap – nowy element: należy wpisać Hasło SMS przesłane na numer telefonu komórkowego (darmowy SMS), wskazany przez Użytkownika bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Pucku.

II. Konieczności użycia do autoryzacji transakcji przekazanego przez Bank Hasła SMS.

Prosimy również o uważne czytanie Haseł SMS – potwierdzenia transakcji. Podana w wiadomości operacja, numer rachunku i kwota, muszą się zgadzać ze zleceniem w serwisie transakcyjnym. W przypadku wątpliwości, należy przerwać transakcję i skontaktować z pracownikem Banku.
Powyższe zmiany są wynikiem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075). Ich celem jest zwiększenie ochrony danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych.
W razie pytań prosimy o kontakt z Placówkami Banku Spółdzielczego w Pucku pod numerami telefonów dostępnymi na stronie http://www.bspuck.pl/placowki-i-bankomaty/placowki/

Pracownicy Naszego Banku pozostają do Państwa dyspozycji.