20 czerwca 2022

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem była dodatkowa pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z drugą falą COVID-19. W ramach programu 47,6 tys. firm otrzymało 7,1 mld zł wsparcia, dla ochrony ponad 360 tys. pracowników. Szacujemy, że poziom umorzeń Tarczy 2.0 wyniesie 6,3 mld zł, a więc firmy będą musiały oddać ok 800 mln zł – ok. 12% kwoty wypłaconych subwencji.

Cały program Tarcz Finansowych 1.0, 2.0 i Tarczy da Dużych Firm objął 353 tys. przedsiębiorstw, którym za pomocą współpracujących banków PFR wypłacił 73,2 mld zł wsparcia.

  • Od 20 czerwca za pomocą strony PFR będzie można zapisać się na szkolenia online dot. rozliczeń dla Tarczy 2.0.
  • Od 27 czerwca odbywać się będą szkolenia online dla Klientów MŚP i Mikro w sprawie rozliczeń dla Tarczy 2.0.
  • Do 30 czerwca jest ostateczny termin na zwrot do PFR nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej – dot. Klientów MŚP
  • Od 11 do 15 Lipca zostaną wydane decyzje przez PFR dot. zwrotów subwencji finansowej Tarczy 2.0. dla Klientów MŚP i Mikrofirm.

Więcej informacji: https://pfrsa.pl/aktualnosci/terminy-decyzji-dotyczacych-zwrotow-dla-beneficjentow-tarczy-finansowej-pfr-20.html