6 września 2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI “Bank Spółdzielczy w Pucku TOKEN”

1. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.

2. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.

3. Transmisja danych pomiędzy aplikacją “Bank Spółdzielczy w Pucku TOKEN” a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.

4. Aplikacja “Bank Spółdzielczy w Pucku TOKEN” nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.

5. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.