31 maja 2016

Co to jest podpis elektroniczny?
Dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Podstawowe właściwości podpisu elektronicznego:

 • Unikalność – każdy podpisany dokument elektroniczny ma unikalny podpis cyfrowy ściśle z nim związany;
 • Integralność – jakakolwiek zmiana dokumentu podpisanego cyfrowo zostanie natychmiast wykryta w momencie weryfikacji podpisu;
 • Niezaprzeczalność – tylko osoba posiadająca klucz prywatny, korespondujący z kluczem publicznym wykorzystanym do weryfikacji podpisu, może wygenerować podpis pod dokument.

 KIR w swojej ofercie udostępnia dwa rodzaje certyfikatów:
Certyfikat kwalifikowany
– W myśl ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.
Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Podpis elektroniczny zweryfikuje się poprawnie, o ile certyfikat jest ważny i podpisany dokument nie został zmieniony, np. w trakcie jego przesyłania.

Certyfikat niekwalifikowany – Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. świadczy również usługi związane z wydawaniem niekwalifikowanych certyfikatów klucza publicznego. Certyfikaty kwalifikowane mogą być wykorzystane jedynie do składania podpisów elektronicznych przez osoby fizyczne, podczas gdy certyfikaty niekwalifikowane mogą być również stosowane do szyfrowania informacji, autoryzacji urządzeń sieciowych oraz zestawiania bezpiecznych połączeń, np. SSL, IPSEC. W przypadku „zwykłego” certyfikatu ustawa o podpisie elektronicznym nie narzuca wymagań na sposób generowania i przechowywania klucza prywatnego oraz sposób generowania podpisu elektronicznego weryfikowanego takim certyfikatem (programowo, czy też z wykorzystaniem kart kryptograficznych).
Przy użyciu certyfikatu niekwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Podpis elektroniczny zweryfikuje się poprawnie, o ile certyfikat jest ważny i podpisany dokument nie został zmieniony, np. w trakcie jego przesyłania.

Gdzie wykorzystać podpis elektroniczny w praktyce?

 • możliwość podpisywania przelewów (autoryzacji operacji) w systemie bankowości elektronicznej eCorpoNet
 • E-zdrowie
 • E-deklaracje
 • E-faktura
 • E-KRS
 • E-GIODO
 • ZUS
 • przesłanie danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 • kontakt z urzędami
 • przetargi i aukcje elektroniczne

więcej informacji na stronie internetowej http://www.elektronicznypodpis.pl/