3 lutego 2021

Komunikat nr 30 w sprawie ostrzeżenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczącego podejmowania decyzji inwestycyjnych polegających na nabywaniu i obrocie walutami wirtualnymi (w tym kryptowalutami) za pośrednictwem podmiotów posiadających siedzibę poza terytorium Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej pragnie zwrócić szczególną uwagę na ryzyko związane
z nabywaniem i obrotem walutami wirtualnymi (w tym kryptowalutami) za pośrednictwem podmiotów posiadających siedzibę poza terytorium Polski i innych państw członkowskich UE oferujących ww. usługę.

Obrót walutami wirtualnymi (w tym kryptowalutami), a także innymi kryptoaktywami poprzez podmioty oferujące takie usługi, posiadające siedzibę poza terytorium Polski i innych państw członkowskich UE, nie jest regulowany ani nadzorowany w Polsce ani w innym kraju UE. Ww. podmioty nie są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) i nie podlegają pod przepisy tej ustawy. Mogą one też być zarejestrowane w krajach, które nie mają zaimplementowanych równorzędnych do przepisów UE zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co zwiększa ryzyko ich wykorzystywania w procederze prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Korzystanie z usług tego typu podmiotów może stanowić dla klientów dużo większe ryzyko stania się ofiarą oszustwa bądź wyłudzenia środków pieniężnych.  Inwestycja w obrót kryptowalutami wiąże się również  z ryzykiem związanym m.in. z relatywnie dużymi wahaniami ich kursów.

Poniżej linki do komunikatów wydanych przez UKNF zawierających ostrzeżenia przed oszustami powołującymi się na nadzór KNF w zakresie transakcji wymiany kryptowalut oraz o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym kryptowalutami):