3 października 2022

Właśnie rozpoczęła się nowa kampania wizerunkowa Banków Spółdzielczych SGB, jako banków zaangażowanych społecznie, a przede wszystkim bliskich i przyjaznych ludziom.

Jaka jest różnica między Bankiem Spółdzielczym SGB a innymi bankami? Niby żadna, ale my wierzymy, że

DOBRZE DBAĆ O SIEBIE NAWZAJEM

Dlatego jesteśmy bankiem, który oddaje to, co zyskuje dzięki Waszej obecności.

 

 

Kiedy wybieracie Bank Spółdzielczy SGB, nie tylko otrzymujecie dostęp do dobrych kont, lokat i innych bankowych produktów i nowoczesnych usług, ale też wpływacie na rozwój swojej okolicy. Zyski, które dzięki Wam wypracowujemy, inwestujemy lokalnie. Dbamy o to, co nasze – wspólne! Wszyscy należymy do tej samej sąsiedzkiej społeczności. A my, Bank Spółdzielczy SGB, jesteśmy bliżej, lepiej rozumiemy Wasze potrzeby i skuteczniej Was wspieramy.

TAKA RÓŻNICA!