3 października 2023

Lubimy dbać o naszych Klientów. Jeśli założysz u nas lokatę, dostaniesz nie tylko dobrą ofertę, ale też szansę na wygranie aż 100 000 zł! Dołącz do zabawy w Wielkiej Loterii Lokat SGB i daj sobie szansę na spełnienie marzeń. Co zrobisz, jak wygrasz?


Dodatkowo do rozlosowania wśród Klientów naszego Banku 4 nagrody pieniężne o wartości 2.000,00 zł każda.

Dobrze dbać o duże… i o te mniejsze marzenia!

Jak możesz wygrać 100 000 zł? To proste!

  • Załóż lokatę w naszym Banku z oprocentowaniem 4,80% i przystąp do loterii;
  • Dotrzymaj terminu lokaty i czekaj na losowanie, które odbędzie się w dniu 23.04.2024r.;
  • Sprawdź, czy jesteś wśród zwycięzców.

Szczegóły sprawdzisz w regulaminie loterii na loterialokat.sgb.pl.

A Ty co zrobisz, jak wygrasz?

Organizatorem Loterii promocyjnej „Lokata SGB 2023” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. By do niej przystąpić, otwórz w Banku Spółdzielczym SGB objętym Loterią promocyjną lokatę 3-miesięczną określoną w Regulaminie Loterii Promocyjnej. Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączone są lokaty otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Okres promocji, w którym możesz zawrzeć umowę lokaty, trwa od 2.10 do 29.12.2023 r. Szczegółowe informacje o Loterii promocyjnej, w tym warunki założenia lokaty, informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych od klienta w związku z korzystaniem z konta, warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród oraz lista Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej – dostępnym na stronie internetowej www.loterialokat.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną. Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą SGB-Bank S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze SGB. Lista zrzeszonych banków spółdzielczych oraz więcej informacji na ich temat dostępne są na stronie www.sgb.pl.