19 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji przypominamy, że wycofana zostaje możliwość autoryzacji transakcji z wykorzystaniem haseł jednorazowych w formie kart zdrapek lub list haseł jednorazowych. Autoryzacja możliwa będzie za pomocą haseł SMS (dodatkowo dla użytkowników eCorpoNetu: już posiadanego certyfikatu kwalifikowanego lub tokenu), a od 14.09.2019r. dodatkowo za pomocą Tokena mobilnego. Zmiana podyktowana jest przepisami ustawy o usługach płatniczych implementującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, tzw. PSD2.

Nie dokonanie zmiany sposobu autoryzacji spowoduje brak możliwości wykonywania transakcji w bankowości internetowej począwszy od dnia 14.09.2019 r.

Jeżeli nadal korzystają Państwo z kart zdrapek lub list haseł jednorazowych prosimy o dokonanie zmiany sposobu autoryzacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2019r. Zmiana jest możliwa w każdej placówce Banku.

Zmiana sposobu autoryzacji jest bezpłatna.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 58 673 01 10 do 13. Informacji udzielają również Pracownicy w placówkach Banku.