17 lipca 2023

W okresie od 17.07.2023 r. do 14.08.2023 r. wprowadzono promocję dla najmłodszej grupy Klientów.
Wystarczy że przyniesiesz świadectwo szkolne swojego dziecka ze średnią ocen powyżej 4,5 lub ocenami opisowymi na świadectwie ukończenia klasy I-III szkoły podstawowej, (pod warunkiem otrzymania promocji do następnej klasy) i posiadasz rachunek w naszym Banku, a Twoje dziecko otrzyma jednorazowo środki przekazane przelewem na rachunek karty przedpłaconej.

Na kartach przedpłaconych znajdują się przykuwające oko grafiki:

 

 

 

 

 

 

 


Czas trwania Promocji

  1. Promocja trwa od 07.2023 r. do 14.08.2023 r. (Okres przystąpienia do Promocji).
  2. Opłaty związane z obsługą wydanych kart przedpłaconych do promocji „Kieszonkowe na dobry start” pobierane są zgodnie z zapisami Regulaminu Promocji „Pierwsza karta” i obowiązują w okresie trwania umowy o rachunek karty przedpłaconej, począwszy od daty jej zawarcia do końca daty ważności karty, nadrukowanej na plastiku karty, wydanej na podstawie zawartej umowy o rachunek karty przedpłaconej, o ile wcześniej karta nie zostanie zastrzeżona lub nie zostanie wypowiedziana umowa ramowa lub umowa o rachunek karty przedpłaconej.

 

Warunki uczestnictwa w Promocji:

  1. Uczestnikiem Promocji jest Klient indywidualny, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który w okresie przystąpienia do Promocji zawarł z Bankiem umowę o rachunek karty przedpłaconej (posiadacz rachunku), której użytkownikiem będzie małoletni w wieku od 7 do ukończenia 13 roku życia.
  2. W całym okresie trwania promocji Uczestnik może skorzystać z promocji wielokrotnie, pod warunkiem, że karta przedpłacona będzie zakładana na różnych użytkowników karty w wieku od 7 do 13 lat – poszczególny małoletni może być użytkownikiem karty przedpłaconej wydanej w ramach promocji tylko raz.
  3. Promocja polega na przekazaniu jednorazowo przez Bank, w dniu zawarcia umowy rachunku karty przedpłaconej, z zastrzeżeniem ust. 4 środków o wartości 50,00 zł użytkownikowi karty przedpłaconej, w zamian za przedłożenie świadectwa szkolnego małoletniego między 7 a 13 rokiem życia za rok szkolny 2022/2023 ze średnią wszystkich ocen powyżej 4,50 lub świadectwa zawierającego oceny opisowe na świadectwie ukończenia klasy I-III szkoły podstawowej, jeśli uczeń  klasy I-III szkoły podstawowej otrzymał promocję do następnej klasy.
  4. Uczestnik może skorzystać z promocji, jeżeli posiada zawartą z Bankiem umowę ramową, jest posiadaczem w Banku od minimum 3 miesięcy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub założy w Banku przed otwarciem wyżej wymieniony rachunek (dla nowo otwartego rachunku ROR, środki na rachunek karty przedpłaconej będą przekazane po upływie 3 miesięcy od przystąpienia do promocji).
  5. Uczestnik może skorzystać z promocji, o ile jednocześnie spełnione są wszystkie powyższe warunki (tj. warunki, o których mowa w ust. 1 – 4).