7 kwietnia 2016

Bank Spółdzielczy w Pucku oraz Concordia Ubezpieczenia to niezawodni partnerzy w agrobiznesie. Dobrze znamy się na obsłudze finansowej rolnictwa. Świadczą o tym lata doświadczeń oraz tysiące zadowolonych klientów.

Przez 3 miesiące 0% – kredyt na VAT od zakupu maszyn i urządzeń agro

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z łączonej oferty kredytu inwestycyjnego i obrotowego na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych na preferencyjnych warunkach. Standardowym kredytem inwestycyjnym finansowana jest wartość netto nabywanego ciągnika lub maszyny, natomiast podatek VAT – nieoprocentowanym kredytem obrotowym przez okres 3 miesięcy.

Zabezpiecz swój nowy sprzęt i ubezpiecz go w Concordii

Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie, które chroni maszyny i sprzęt rolniczy. Ochrona obejmuje zdarzenia losowe, takie jak: ogień, wypadek, kradzież, a także awarię wywołaną przedostaniem się ciała obcego podczas prac polowych. Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów: transportu i parkowania maszyn po szkodzie, wynajęcia maszyny zastępczej, transportu przewożonego ładunku.

Łap okazję!

Z oferty można skorzystać w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku. O zastosowaniu oferty decyduje data złożenia w banku wniosku o kredyt.