15 lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18.09.2017r. zmianie ulega Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe. Pełną treść zmienionej Taryfy załączamy poniżej.

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany zawarte w Taryfie Prowizji i Opłat w Banku Spółdzielczym w Pucku, może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian w Taryfie Prowizji i Opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Pucku

                                                                                                                                                 z poważaniem
                                                                                                                             Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe