28 marca 2022

Ryzyko zmiennej stopy procentowej 
występuje w przypadku produktów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej.

  • Stopa procentowa rozumiana jest jako cena pieniądza, jaką należy zapłacić za jego pożyczenie. 
  • Zmiana stopy procentowej może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.
  • Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek, a tym samym wysokość całkowitego kosztu kredytu.
  • Oprocentowanie kredytu jest zmienne i niesie ze sobą ryzyko wzrostu (zmiany) kosztów obsługi kredytu w czasie obowiązywania Umowy.
  • Oprocentowanie składa się z 2 elementów: stawki referencyjnej (czyli rynkowej stopy procentowej np. WIBOR) oraz marży Banku określonych w Umowie. 
  • W przypadku wzrostu lub spadku wartości stawki referencyjnej wzrośnie bądź spadnie oprocentowanie kredytu, zwiększając lub zmniejszając tym samym wysokość miesięcznej raty kapitałowo–odsetkowej. Szczegółowe zasady określania i zmiany stawki obowiązującej w Banku są opisane w Umowie.
  • Zaciągając zobowiązanie kredytowe warto sprawdzić czy osiągane wyniki finansowej wystarczą na pokrycie kosztów kredytu w zależności od wysokości stóp procentowych. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu należy wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.