7 kwietnia 2022

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkość oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnej.

WIBID Warsaw Interbank Offer Bid Rate – roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami stawek referencyjnych WIBID, po odrzuceniu wielkości skrajnych.

Administratorem stawek WIBOR i WIBID jest GPW Benchmark S.A. Merytoryczny nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania Stawek Referencyjnych pełni Komitet Nadzorczy GPW Benchmark S.A.”