11 marca 2021

W związku ze zmianą przepisów ustawy o usługach płatniczych, Bank Spółdzielczy w Pucku jako Krajowa Instytucja Płatnicza zobowiązany jest udostępnić konsumentom broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366.

Dzięki unijnym przepisom dokonywane przez Ciebie płatności elektroniczne stają się tańsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. Oto przykłady:

  • Możesz dokonywać płatności w niemal całej Europie (tj. w UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie) równie łatwo i bezpiecznie jak w Twoim rodzinnym kraju.
  • Handlowcy nie mogą Cię już obciążać dodatkowymi kosztami w przypadku zapłaty kartą wydaną w UE.
  • Nowe przepisy dotyczą wszelkich rodzajów płatności elektronicznych (np. polecenia przelewu, polecenia zapłaty, płatności kartą itd.).
  • Każda osoba mieszkająca legalnie w Unii ma prawo do rachunku bankowego umożliwiającego dokonywanie płatności elektronicznych („rachunek płatniczy”).

 

 

Broszura jest także dostępna w:

Polskim języku migowym:

Tekście łatwym do czytania i do zrozumienia: