30 listopada 2022

1 lutego 2023 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

 

Oto najważniejsze zmiany:

Konto mobilne

 • miesięczna opłata za prowadzenie konta to 0 zł, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie łącznie min. 1500 zł; jeśli nie – zostanie naliczona opłata 10 zł (pobierzemy ją pierwszy raz w marcu 2023 r. – za luty 2023 r).

Karty Visa mobile i Mastercard mobile

 • miesięczna opłata za obsługę karty to 0 zł, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym zapłacisz nią za zakupy na łączną kwotę min. 500 zł; jeśli nie – zostanie naliczona opłata 5 zł (pobierzemy ją pierwszy raz w marcu 2023 r. – za luty 2023 r.),
 • zmieni się opłata za wypłatę z obcych bankomatów (innych niż bankomaty SGB i BPS):
  na 5 zł – niezależnie od wysokości wypłacanej kwoty,
 • zmieni się opłata za transgraniczną transakcję płatniczą przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (w innym państwie członkowskim EOG):
  na 5 zł – niezależnie od wysokości wypłacanej kwoty.

Pozostałe zmiany:

 • dla @KONTO miesięczna opłata za prowadzenie konta to 0 zł, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie łącznie min. 1500 zł; jeśli nie – zostanie naliczona opłata 10 zł (pobierzemy ją pierwszy raz w marcu 2023 r. – za luty 2023 r),
 • opłata za wypłatę gotówki dla klienta indywidualnego wyniesie:
  • w bankomatach w kraju innych niż sieci SGB oraz BPS, dla:
   kart Mastercard oraz Visa do Konta TAK! 5 zł,
   kart: Mastercard do “@KONTO”, Visa do “@KONTO”, Mastercard do Konta za 1, Mastercard (oraz niewznawianych już Maestro), Visa, kart Visa “młodzieżowa” 3% min. 5 zł,
  • w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) dla wszystkich kart Mastercard 3% min. 10 zł,
 • opłata za wypłatę gotówki dla klienta instytucjonalnego wyniesie:
  • w bankomatach w kraju innych niż sieci SGB oraz BPS, dla kart Mastercard Business i kart Visa Business 3% min. 10 zł,
  • w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) dla kart Mastercard Business 3% min. 10 zł.

 

Szczegóły

Szczegółowe zmiany znajdziesz w Taryfie prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe. Z pełną treścią dokumentu zapoznasz się też w naszych Placówkach.

Jeśli akceptujesz zmiany:

 • nie musisz nic robić – będą one obowiązywały od 1 lutego 2023 r.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 • złożyć wobec nich sprzeciw przed 1 lutego 2023 r., na zasadach opisanych
  w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych („Regulamin”); jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona 31 stycznia 2023 r., bez naliczenia opłat;
 • wypowiedzieć umowę rachunku przed 1 lutego 2023 r., na zasadach określonych
  w regulaminie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.


Zmieniły się Twoje dane osobowe? Jak najszybciej zaktualizuj je w naszej Placówce.

 

Kontakt

Adresy, dane kontaktowe i szczegółową ofertę znajdziesz w naszych Placówkach oraz na stronie internetowej Banku w zakładce Kontakt.

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy w Placówkach Banku lub pod numerem 058 673 01 13 (opłata zgodna z taryfą operatora), a także pod adresem e-mail: sekretariat@bspuck.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią taryfy i życzymy zadowolenia z usług naszego Banku.